Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av åsa - 3 februari 2012 11:00

      

ANNONS
Av åsa - 2 februari 2012 18:16

Att leva med bipolär sjukdom!

Ofta blir frågan varför har jag fått bipolär sjukdom och hur kan jag leva med bipolär sjukdom?

En psykisk sjukdom kan innebära ett stigma för många därför är det viktigt att man tar reda på så mycket det bara går om sin sjukdom.

Omgivningen har oftast svårt att förstå vad en psykisk sjukdom är och hur den påverkar en person. Det är ingen större tröst mer än att förekomsten av bipolärt syndrom är väldigt vanligt

. Mellan 3-7 % av befolkningen drabbas av bipolär sjukdom

under sin livstid och ord som mani och depression är inte okända begrepp. Insjuknande i bipolär sjukdom sker ofta tidigt i livet, vanligen kring 20-årsåldern. Symtom kan ibland spåras från tidiga tonår. Bipolär sjukdom är lika vanligt bland kvinnor och män, till skillnad från unipolär depression (depressioner utan manier), som är vanligare bland kvinnor och dessutom ofta startar senare i livet. Det är dock viktigt att veta att man inte föds som bipolär utan det handlar om att man har en sårbarhet för bipolär sjukdom, att man är mer eller mindre känslig för att utveckla sjukdomen. Kunskapen kring bipolär sjukdom ökar för var dag.

Olika teorier bekräftas ju mer studier som görs och idag vet man att det finns tydliga samband i genetiken (ärftlighet), stressfulla händelser, personlighet och temperament.


diagnosen bipolär. (LH). I modern tid var det forskaren Kraepelin som först beskrev fyra olika temperament – depressiv, irritabel, manisk och cyklotym – i samband med bipolära sjukdomstillstånd. Genetisk forskning har givit stöd åt teorin att det finns ett samband mellan temperamentsbild - framförallt då temperamentet ställer till problem för individen - och bipolär sjuklighet.

Vad är då skillnaden mellan temperament och personlighet?

Den vanligaste uppfattningen är att man ärver ett slags grundtemperament

– medan personligheten utvecklas i samspel med omgivningen via psykologiska och sociala förklaringsmodeller.

Forskaren Allport definierar personligheten som "det en person verkligen är", medan temperamentet är den konstitutionella-genetiska bakgrunden; "råmaterialet" eller "den inre väderleken" ur vilken personligheten, beroende på stressorer och livshändelser, utvecklas.

De kliniskt vanligaste temperamenten är de hypertyma och depressiva. Depressivt temperament är i studier vanligare hos kvinnor än hos män medan hypertymt temperament är vanligare hos män.

I vårt västerländska prestationsinriktade samhälle kan det hypertyma temperamentet ge vissa fördelar och personer med dessa drag återfinns inte sällan i ledande ställningar.

Men bakom den hypertyma framtoningen lurar, med jämna mellanrum, djupa depressiva insjuknanden.

Forskningen kring temperament och bipolaritet talar för att det kliniskt kan vara viktigt att definiera och fånga upp tydliga temperamentsskillnader.

Sambandet mellan temperament och Bipolär sjukdom gör att vissa forskare ser detta som belägg för kopplingar mellan sjukdomen och det limbiska systemet, alltså de delar av hjärnan som är starkt kopplade till affektlivet.

Återkommande depressioner hos personer med hypertymt temprament antas tillhöra de tillstånd som ingår i bipolärt spektrum.

. I diskussioner om orsaksmekanismer kan man skilja på frågan om varför vissa regleringsmekanismer i hjärnan blivit sårbara och frågan om vad som kan sätta igång pendlandet.

Livshändelser kan uppenbarligen utlösa de första pendlingarna i en manodepressiv sjukdom.

Och ärftligheten tycks vara den enskilt viktigaste orsaken till den sårbarhet som funnits redan dessförinnan.

De normala skiftningarna i vårt stämningsläge innebär att vår energi, lust, optimism och självkritik ständigt regleras på ett i stort sett ändamålsenligt sätt.

Vid de bipolära tillstånden är den regleringen mindre balanserad och finstämd.

Pendlingarna nedåt riskerar att utvecklas till långdragna depressioner och pendlingarna uppåt till det övermått på energi och den verksamhetslust som präglar en mani.

För dem som inte utvecklar manier eller depressioner kan bristen på emotionell stabilitet ändå vara problematisk på grund av svårkontrollerade affekter.

Negativa händelser som förluster och motgångar och positiva händelser som förälskelser och framgångar påverkar alla, och alla kan känna sorg och glädje, olust och lust. Hur kraftigt vi påverkas beror på vad som hänt och på hur sårbara eller lättpåverkade vi är. Den som är deprimerad reagerar mer känsligt än vanligt på negativa händelser, men har svårt att ta till sig glädjeämnen.

Den som är manisk bekymrar sig inte för vad som talar emot alla projekt, men stimuleras av allt som kan tolkas som positivt.

Den som har en genetiskt betingad sårbarhet för att utveckla en bipolär sjukdom tycks kunna bli än mer sårbar genom de upprepade påfrestningar som han eller hon utsätts för


.när det gäller bipolär sjukdom tänker man sig att insjuknandet föregåtts av en period på flera år då upprepade stressituationer successivt ökat hjärnans sårbarhet. Förändringen kan först visa sig som en ökad känslomässig instabilitet. Och efter ytterligare en tid utvecklas den första tydliga sjukdomsperioden

. I många fall är det uppenbart att den första sjukdomsperioden har föregåtts av påfrestande händelser. Också därpå följande sjukdomsperioder kan föregås av händelser som tycks sätta igång perioderna. Men hjärnans känslighet kan därefter öka så att det sedan räcker med obetydliga och helt vardagliga händelser för att utlösa nya perioder, som nu alltså tycks komma helt automatiskt.


En sjukdomsperiod är i sig en kraftig påfrestning och ökar ytterligare hjärnans känslighet. Hjärnans stresshantering blir allt mindre välavvägd. Varje sjukdomsperiod tycks bädda för nya perioder. För att förebygga nya perioder behövs i första hand behandling med stabiliserande läkemedel. Det räcker inte med enbart psykologiska behandlingsmetoder. Därtill behöver man lära sig olika tekniker för att bemästra situationer som kan bidra till eller förvärra nya perioder. Ett första steg är att lära sig mycket om sjukdomen, dess mångskiftande yttringar, och att lära sig känna igen också svaga och mindre uppenbara symtom i början på en ny period.

ANNONS
Av åsa - 1 februari 2012 20:43

fortfarande i samma känsla i kroppen. fått prata av mig igår och har möte igen på fredag. för att kolla så jag inte blir sämre.

var och kollade blodtrycket å puls idag, allt var ok då jag trodde att b-trycket var lågt då jag får b-trycks fall ofta. så det var ju iallafall bra.

spenderat dagen i soffa. gjorde ett försök till städning men kom inge vart, gjorde då ett försök till att titta på film men icke.

tröttsamt detta. men har klarat mig jävligt bra med mitt mående, så en dipp e väl ok ja sålänge det inte blir värre.

om jag är sur otrevlig, lättirriterad beror det inte på ER utan mitt mående

  

Av åsa - 30 januari 2012 10:53

idag är ingen bra dag....

gråten sitter i halsen eller gråter för inget.det jag kan klappa mig på axeln för är att jag 

ÄR STABIL  

 , men idag är en dag då jag känner mig svag,gnällig en riktig (ursäkta språket) en riktig "bitterfitta"

känner mig ful..oduglig...fet...(fastän 14 kg mindre)

har valt att stanna hemma från jobbet idag pga detta...

  

"min själ är som en sprucken vas"

 

Av åsa - 28 januari 2012 19:20

       såg för några dagar sedn en dokumentär om ungdoma med neuropsykiatriska funktions hinder,tex ADHD,aschberger, autism mm. ett gäng som spelar fotboll å fullkomligt älskar det. de vil då ställa upp i Gothia-cup. men år avslag på det för att  man ska ha en utvecklings störning för att vara med men d ar ej emot de med funktions hinder.....

detta gjorde mi väldigt undersam. idag klassar man alla, man hamnar i "fack" mm.

man undrar varför de med funktions ned sättning  ej får vara med...vad det grundas på???

  

lägger ut länken se denna!!!

http://urplay.se/166708


Av åsa - 23 januari 2012 16:42

 
Av åsa - 20 januari 2012 16:30

hittade lite gamla saker jag gjort på photoshop. alltid lika kul. men man ser att man är bättre nu

 

     

<3

Av åsa - 17 januari 2012 18:58

 
Instagram

 

Fråga åsa

32 besvarade frågor

läsbart


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se